Főoldal

Wrobel Péter

Elérhetőség

img2 img

Oktatás

Tanári önéletrajz

Tanulmányok

1976-80.
Pécsi Tanárképző Főiskola

1980-85.
Magyar Képzőművészeti Főiskola, Budapest

1985-88.
Művészképzős, szintén MKF-en

Tanítás

1987-91.
Képzőművészeti Műhely Gyermekeknek,
Marczibányi téri Művelődési Ház,
festészet, grafikai kísérletek, installációk és eventek

1989-2001.
Magyar Iparművészeti Fősikola előkészítő tanfolyama;
rajz, festés, kreatív gyakorlatok, montázs-képek,
színelmélet gyakorlatokkal

1991-2001.
Magyar Iparművészeti Főiskola,
nappali tagozat, rajz, festés, kollázsok,
installációk, színtan az I. évfolyamosoknak;
műtermi munka a II-IV. évfolyamosoknak

1997-2001.
Ybl Miklós Műszaki Főiskola,
kreativitást fejlesztő gyakorlatok V. éves építészeknek;
a Képzőművészet története a XX. Század második felében
c. előadás sorozat gyakorlatokkal,
nyári művésztelep, rajz, installáció, performance

2001-2009.
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola;
rajz és vizuális kultúra tanár valamint
a Magyar képzőművészeti Egyetem
tanár szakos hallgatóinak vezetőtanára,
(gyakorlótanítást vezető tanár) ugyanott

2006-től kezdve:
a sárospataki Szabadiskola tanára;
rajz, festészet, montázs-képek,
a XX. század második felének művészettörténete

2010-től kezdve:
magántanár,
felsőfokú felvételire való felkészítés

A kreativitás oktatása

Magántanárként rajztanítást, festészetet, felvételi előkészítést, művészetoktatást vállalok.

• Húsz éves tanítási tapasztalat
• Barcsay-díj
• Személyként kialakított egyéni tanmenetek
• Kis létszámú csoportok
• Mappa vagy portfolió kialakítása, rendelése felvételi vizsgákra való felkészítés

Egy alkalom háromszor hatvan perces, plusz házi feladatok. Általában egy tanév heti egy alkalommal szükséges a sikeres felkészüléshez.

• MOME-re, BKF-ra, vizartra készülőknél a klasszikus tanulmányok és szakmai tervezőfeladatok között kreatív zóna megismertetése, abban szerzett inspiratív tapasztalatok oda-vissza hatása fontos.

• Képzőművészeti Egyetem festő, grafikus szakára készülőknél a klasszikus tanulmányok mellett a saját világlátás, egyéni út megtalálása fontos. Ez parafrázisok, stílusgyakorlatok, montázs képek és az írás és kép kapcsolata témakörökön keresztül lehetséges. A stúdiumokat házi feladatok és a XX. század második felének képzőművészet-története egészíti ki.

• BM építész, formatervező felvételi vizsgára készülőknek térgeometriai testek, szék, drapéria, forgástestek rajzolása a formaelemzés-formaértés és értelmezés képessége, formaegyüttesek át- és továbbépítése fontos. Kiegészítő (otthoni) feladatok és szerkesztő-rajzok (monge, axonometrikus, perspektivikus ábrázolási rendszerek alapismerete).

Tanítványaim munkáiból

Elérhetőség